Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

ul. Przybyszewskiego 65

51-148 Wrocław

kontakt

kierownik: jolanta.swietojanska@uwr.edu.pl

sekretariat: ewa.belczyk@uwr.edu.pl

 

tel. +48 (71) 375-63-86

KBITE


Dojazd:

  • autobusy linii: A, 105, 116, 118, 119, 130, 132 (bezpośrednio w okolice pl. Daniłowskiego);
  • autobusy linii: N, 128 (do pl. Kromera, dojście piechotą ok. 10 min.);
  • tramwaje linii: 6, 11, 23 (do pl. Kromera, dojście piechotą ok. 10 min.).

Pokaż Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej na mapie

Głównym nurtem badawczym w Zakładzie są studia taksonomiczne stawonogów z następujących grup: Aranei (głównie Salticidae) oraz Coleoptera (głównie Chrysomelidae, Ciidae, Curculionidae i Scirtidae), a także badania bioróżnorodności mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Podobszaru Śródziemnomorskiego. Badania te prowadzone są w oparciu o materiały wypożyczane z muzeów przyrodniczych i kolekcji prywatnych z całego świata, a także ze zbiorów własnych gromadzonych podczas ekspedycji naukowych.

Pracownicy i doktoranci Zakładu prowadzą też badania faunistyczne owadów i pająków Polski, w tym inwentaryzacje i waloryzacje obszarów chronionych oraz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Wykonują też identyfikacje okazów na zlecenie osób prywatnych i instytucji polskich oraz zagranicznych.

News