Pracownicy i doktoranci dr Sebastian Salata

dr Sebastian Salata

Sebastiasn_Salata

wolontariusz, Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:
e-mail: rubisco198@gmail.com
tel.: +48 71 375 6336


Studia: 2007-2012, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologiczny.

Specjalizacja: zoologia, entomologia.

Kariera naukowa:

 • Studia magisterskie, Uniwersytet Wrocławski;
 • Studia doktoranckie, Uniwersytet Wrocławski;
 • Wolontariat, Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski.

Zainteresowania naukowe:

 • Faunistyka i zoogeografia mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Polski;
 • Myrmekofauna terenów chronionych.

Bieżące, duże projekty naukowe:

 • Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) jako wskaźnik zmian w bioróżnorodności fauny Polski;
 • Mrówki Polski i Podobszaru Śródziemnomorskiego.

Inna aktywność naukowa:

 • Członek SKN Entomologów.

Hobby:

 • Turystyka górska;
 • Dydaktyka biologii;
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

Aktualności