Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne

  • Pracownicy katedry prowadzą zajęcia kursowe (wykłady, ćwiczenia) oraz wykłady i ćwiczenia „do wyboru” (fakultatywne) dla studentów kierunku Biologia, Mikrobiologia, Biologia Człowieka oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna.
  • Pod opieką pracowników katedry powstają również prace magisterskie i doktorskie.

Aktualności