24.09.2019

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Warchałowski

Prof. dr hab. Andrzej Warchałowski zmarł 20 września 2019 r. w wieku 92 lat. Był nestorem polskich koleopterologów, znawcą stonkowatych (Chrysomelidae) Palearktyki, autorem monografii i kluczy do oznaczania stonkowatych Polski, Palearktyki i południowo-wschodniej Azji. W latach 1989-1995 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, założycielem i pierwszym przewodniczącym Sekcji Koleopterologicznej PTEnt (w latach 1971-1980). Przez całe życie naukowe związany był z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie skończył studia (1952), zdobył stopień doktora (1961), doktora habilitowanego (1975) i tytuł profesora (1985). W latach 1988-1993 Profesor był Kierownikiem Zakładu Systematyki Zwierząt i Zoogeografii UWr. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30.09.2019 (poniedziałek) o godz. 14:30 na Cmentarzu Stare Powązki w Warszawie (zbiórka przy bramie nr 2 im. Św. Honoraty). Pożegnanie akademickie odbędzie się w piątek 4.10.2019 o godzinie 16.00 w Oratorium Marianum.

News