Dla studentów

Dla studentów - materiały do pobrania

Ewolucjonizm (30 godz.)

Temat 2: Teoria doboru naturalnego Darwina

Temat 3: Źródła zmienności na poziomie molekularnym

Temat 4: Źródła zmienności na poziomie populacyjnym

Temat 5: Dobór płciowy

Temat 6: Dobór krewniaczy

Temat 7: Gatunek jako jednostka ewolucyjna

Temat 8: Teorie specjacji

Temat 9: Podstawy badań filogenetycznych

Temat 10: Makroewolucja

Temat 11: Wymieranie

Temat 12: Koewolucja

Temat 13: Paralelizmy ewolucji biologicznej i kulturowej

Temat 14: Kontrowersje na temat ewolucji

Podstawy Ewolucjonizmu (15 godz.)

Podstawy systematyki Eukaryota - do egzaminu z części zoologicznej

Uniwersalne poradniki

News