Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne

  • Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia kursowe (wykłady, ćwiczenia) oraz wykłady i ćwiczenia „do wyboru” (fakultatywne) dla studentów kierunku Biologia, Mikrobiologia, Biologia Człowieka oraz Genetyka i Biologia Eksperymentalna.
  • Pod opieką pracowników zakładu powstają również prace magisterskie i doktorskie.

News