Dla kandydatów

Dla kandydatów na studia

CZEGO MOŻE DOTYCZYĆ PRACA MAGISTERSKA WYKONYWANA W NASZYM ZAKŁADZIE?

Jeżeli masz pomysł związany z tematem swojej pracy magisterskiej, pomożemy Ci ocenić możliwość jej powstania i dołożymy wszelkich starań, by ją zrealizować. Natomiast jeśli nie masz sprecyzowanej koncepcji, zawsze postaramy się zaproponować temat i ukierunkować studenta. Pamiętaj, nasi magistranci nigdy nie są pozostawieni sami sobie, promotorzy służą radą i pomocą, czy w kwestii pozyskiwania materiału do badań, czy podczas tworzenia bazy literaturowej. Jeśli wykażesz zaangażowanie i chęć do współpracy, to napisanie pracy magisterskiej nie sprawi Ci problemu, a wiele radości.

Tematyka prac magisterskich obejmuje zagadnienia:

 • rewizji taksonomicznych małych grup stawonogów (np. na szczeblu rodzaju) lub interesujących regionów geograficznych (np. rejonów o wysokim stopniu endemizmu);
 • rewizji faunologicznych owadów Polski (np. na szczeblu rodziny);
 • morfologii stadiów przedimaginalnych owadów;
 • morfologii narządów rozrodczych owadów w aspekcie porównawczym oraz filogenetycznym;
 • studiów zoogeograficznych różnych grup owadów;
 • inwentaryzacji przyrodniczych obszarów chronionych.

DLACZEGO WARTO REALIZOWAĆ SWOJĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ W NASZEJ KATEDRZE?

Masz możliwość nabyć nowe umiejętności oraz doświadczenia:

 • nauczyć się metod odłowu stawonogów ze środowiska naturalnego oraz sposobu ich oznaczania;
 • poznać techniki preparacji oraz sposób przechowywania wykonanych preparatów, nauczyć się obsługi mikroskopów świetlnych oraz stereoskopowych, a także sprzężonych z nimi zestawów fotograficznych czy nasadki rysunkowej;
 • poznać sposób obsługiwania programów do fotografii warstwowej oraz obróbki zdjęć;
 • masz również szansę na uczestnictwo wraz z opiekunami w interesujących badaniach terenowych i ekspedycjach naukowych (w ostatnich latach były to wyjazdy do Ekwadoru, Kazachstanu, Kirgizji, na Nową Kaledonię i do Afryki Południowej);
 • możesz brać udział w programach badawczych promotorów i być współautorem prac naukowych;
 • możesz zostać twórcą i prowadzącym licznych inicjatyw związanych z popularyzacją nauki w ramach m.in.: Nocy Odkrywców, Nocy Biologów czy Mojego Pierwszego Uniwersytetu (jest to dodatkowe doświadczenie dla studentów specjalizacji nauczycielskiej i nie tylko).

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW

 1. Ukoronowaniem zmagań związanych z napisaniem pracy magisterskiej jest opublikowanie najlepszych prac w renomowanych czasopismach międzynarodowych, m.in.:
  • Wesołowska W., Szeremeta M. 2001. A revision of the ant-like salticids genera Enoplomischus Giltay, 1931, Kima Peckham et Peckham, 1902 and Leptorchestes Thorell, 1870 (Araneae: Salticidae). Insect Systematic & Evolution 32 (2): 217-240.
  • Borowiec, L., Skuza, M. 2004. The structure of spermatheca in the genus Chelymorpha Chevrolat, 1837 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) and its taxonomic significance. Annales Zoologici Warszawa, 54: 439-451.
  • Świętojańska, J., Chorzępa, M. , Ghate, H. 2006. Description of last instar larva and pupa of Chaeridiona picea Baly, 1869 and Oncocephala quadrilobata (Guérin, 1844) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Oncocephalini) from India. Zootaxa, 1341: 49-68.
  • Borowiec M. L. 2009. New ant species related to Cerapachys sexspinus and discussion of the status of Yunodorylus (Hymenoptera: Formicidae). Zootaxa, 2069: 43-58.
  • Wesołowska W., Dawidowicz A. 2014. Dendryphantine jumping spiders (Araneae: Salticidae) of Kenya with descriptions of a few new species. Annales zoologici 64: 65-78.
 2. Uzyskanie krajowych i zagranicznych stypendiów, min.: jeden z naszych wychowanków uzyskał Stypendium Fundacji Ernsta Mayra Uniwersytetu Harvarda w USA (uczelnia nr 1 w światowym rankingu uniwersytetów).
 3. Kontynuowanie nauki w ramach studiów doktoranckich na uczelniach krajowych i zagranicznych, m.in.: na studiach doktoranckich Uniwersytetu w Davis, Kalifornia, USA (nr 1 w rankingu amerykańskich uczelni w zakresie studiów entomologicznych) czy na studiach doktoranckich Uniwersytetu w Dundee, Szkocja.
 4. Pozyskiwanie grantów na prowadzenie badań w ramach studiów doktoranckich m.in.: kilkakrotnie otrzymywane granty Unii Europejskiej w ramach programu Synthesys oraz dwukrotnie granty naukowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Rozwijanie swojej kariery zawodowej jako pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, praca w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody, prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczych, praca w szkole i wiele innych.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub pytania zawsze możesz skontaktować się z naszymi pracownikami lub odwiedzić nasz Zakład (wszystkie dane kontaktowe na stronie).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

News